Privacyverklaring

Sportief Leren is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Sportief Leren is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerkt Sportief Leren ook bijzondere persoonsgegevens?

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Hoe beschermen wij je privacy?

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Je privacyrechten

Het gebruik van cookies

Contactgegevens

Wijzigingen in onze privacy statement


1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Sportief Leren kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Sportief Leren kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


2. VERWERKT SPORTIEF LEREN OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Sportief Leren verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zo zijn dat Sportief Leren bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die klant.


3. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

Sportief Leren verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst;
  • Om je te informeren over onze producten en diensten;
  • Om onze diensten te personaliseren aan jouw voorkeuren;
  • Om onze diensten te optimaliseren;


4. HOE BESCHERMEN WIJ JE PRIVACY?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.


5. HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.


6. HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


7. JOUW PRIVACYRECHTEN

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Sportief Leren van jou heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Sportief Leren maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook verwijderen via de instellingen van je browser.

Google Analytics
Sportief Leren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sportief Leren heeft hier geen invloed op. Sportief Leren heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


9. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportief Leren kun je contact opnemen met info@sportiefleren.nl.


10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY STATEMENT

Sportief Leren behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.