Support | vragen maken met Sportief Leren

Eigen vragen maken

Klik in het dashboard op ''maak eigen Energizer''.Selecteer voor welke groep de Energizer wordt gemaakt, kies het vak en geef de Energizer een naam. Je kan hier ook aanvinken of de quiz gedeeld mag worden met andere leerkrachten, zodat de quiz in de catalogus komt.


Klik op vraag toevoegen om starten met het maken van eigen vragen.Selecteer het type vraag. Dit kan een tekstuele vraag zijn, een tekstuele vraag met foto's of een foto vraag.Hier kan je de vraag invullen. Er kunnen maximaal 3 antwoordmogelijkheden toegevoegd worden. De bewegingen worden automatisch gekoppeld. Klik daarna op vraag opslaan.Nadat je de vraag hebt opgeslagen is de vraag toegevoegd. Herhaal de vorige stappen om meer vragen toe te voegen.Als de Energizer klaar is kan je de quiz testen. Klik hiervoor op ''bekijk test''. De vragen worden nu afgespeeld en je kan controleren of de quiz juist is. Een vraag kan nog eventueel bewerkt worden door op opties te klikken. Is de quiz af? Klik dan op ''Energizer opslaan''.


De quiz kan nu gestart worden. Klik hiervoor op ''start'' naast de betreffende Energizer.


Kies de spelvorm die je wilt gebruiken voor de klas. Hierna is de Energizer klaar om te starten

null


Het is gelukt. Laat je reken-, spelling-, of topoles dansen 💪💪

We zijn er om je te helpen 💛